Vďačnosť patri aj do biznisu, pretože biznis patrí do života.

30.8.2018 s pánom Richardom Markom.

Patrí vďačnosť aj do biznisu? Dá sa robiť dobrý biznis bez vďačnosti? Potrebujeme ju? Vypočujte si rozhovor o vďačnosti v živote a biznise s pánom Richardom Markom, generálnym riaditeľom ESET spol. s.r.o.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more